برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب و مورد نیاز در جامعه شهری تهران از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهی مردم و دست‌اندركاران، با استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی، تبلیغات محیطی، مشاركت عمومی شهروندان تهرانی و نهادهای مدنی تخصصی بویژه شورایاری‌های محلات در جهت تحقق اهداف سازمان.

 برنامه‌ریزی جهت نظافت و رفت و روب، شستشوی معابر، انهار، سطوح، مبلمان‌و سایر المان‌های شهری و بطور كل پاكیزه‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهر تهران با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی

وظایف و اهداف سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

 برنامه‌ریزی و نظارت بر كاهش تولید پسماند توسط تولیدكنندگان و تهیه‌كنندگان كالاهای مصرفی و مصرف‌كنندگان كالاها (كلیه تولیدكنندگان پسماند) در شهر تهران با استفاده از ظرفیت‌های مشاركت‌های عمومی مردم و همكاری نهادهای مدنی و دولتی ذیربط.

 برنامه‌ریزی جهت تفكیك پسماند در مبدأ تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده برای پسماند، بهبود كیفیت پسماند ورودی به طرح‌های تولیدی كمپوست، و بازگرداندن مواد و انرژی به چرخه تولید و طبیعت با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی.

 برنامه‌ریزی در جهت جمع‌آوری مطلوب و بهداشتی پسماند از مبادی تولید، حمل سریع و ایمن آن به مراكز پردازش و دفع با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی.

 برنامه‌ریزی جهت توسعه و بهبود فعالیت كارخانه‌های پردازش پسماند و تولید كمپوست با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و صنعتی داخل و خارج از كشور.

 بسترسازی، پشتیبانی و برنامه‌ریزی لازم برای جلب سرمایه و مشاركت بخش خصوصی و كاهش تصدی‌گری سازمان در فعالیت‌های خدماتی، تجاری، پژوهشی، تولیدی، فنی و مهندسی ذیربط به خصوص تولید كمپوست و تبدیل مواد.

 برنامه‌ریزی جهت استفاده از اراضی و اماكن مورد نیاز در راستای تحقق اهداف مورد نظر سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه با هماهنگی سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران.

 هماهنگی و همكاری با نهادهای دولتی، قضایی و مدنی ذیربط در جهت برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی با ایجاد سیستم‌های هماهنگ از مبدأ تولید و انتقال آن به مراكز پذیرش، جلوگیری از تخلیه پسماندهای مذكور در فضاهای عمومی و یا حاشیه‌ای شهر تهران و استحصال مواد و یا دفع پسماند با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی.

 برنامه‌ریزی جهت مدیریت در امر تأمین، تجهیز و راهبری ناوگان ماشین‌آلات تخصصی اعم از ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و بروزرسانی آن متناسب با نیازهای جمعیتی شهری تهران در راستای تحقق مأموریت‌های سازمان با تأكید بر نهایت استفاده ممكن از ظرفیت‌های بخش خصوصی.

 اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانك داخل و خارج از كشور و مؤسسات اعتباری با تأیید شهرداری تهران در قالب بودجه مصوب سالانه سازمان و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه. ل ـ سرمایه‌گذاری و مشاركت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با اهداف و فعالیت‌های سازمان با هماهنگی كلیه مراجع مربوطه بویژه سازمان سرمایه‌گذاری و مشاركت‌های مردمی شهرداری تهران.

 انجام پژوهش‌های كاربردی، آموزش، اطلاع‌رسانی، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز، با همكاری مراكز علمی و دانشگاهی در چارچوب اهداف، وظایف و اختیارات سازمان.

 انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در چارچوب اهداف و مأموریت‌های سازمان با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط .