طرح جمع آوری و تبادل کاغذ های باطله با کاغذ A4

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در طرحی نوین اقدام به ایجاد کانکس جهت جمع آوری کتب ،کاغذ باطله و دفاتر دانش آموزان و دانشجویان و کلیه همشهریان در میدان رازی جنب پارک مشاهیر کرده است .

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین  در این طرح تشویقی از شهروندان  ورامین خواسته است با همکاری در فرهنگ سازی این موضوع که کاغذ زباله نیست درخواست دارد که کتاب ها و دفاتر و کاغذ های باطله خود را به کانکس  جمع آوری کاغذ های باطله تحویل بدهند و در مقابل بسته های کاغذ A4 دریافت نمایند.