با حكم مهندس علي حيدريان شهردار ورامين، مهندس صادق عباسي به عنوان سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين منصوب گرديد.


 

سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين منصوب شد

با حكم مهندس علي حيدريان شهردار ورامين، مهندس صادق عباسي به عنوان سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين منصوب گرديد.

گفتني است اين جلسه با حضور محمد شيركوند عضو شوراي اسلامي شهر ورامين، معاونين و مشاوران شهرداري ورامين برگزار و از زحمات مهندس احمد ملايري كه به تازگي به عنوان بخشدار مركزي شهرستان پيشوا منصوب گرديده تقدير گرديد.

شايان ذكر است مهندس صادق عباسي پيش از اين به عنوان معاونت فني و عمران شهرداري ورامين مشغول بكار بوده است.