بازدید از سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

با توجه به لزوم اجرایی شدن شیوه نامه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی ابلاغی از طرف استانداری محترم تهران و استفاده کاربردی سامانه نرم افزاری این شیوه نامه ،  مدیر عامل سازمان به همراه مسئول   اجرایی ، در روز سه شنبه مورخ 1395/06/02  از سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم  بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند ،آقای مهندس مرادی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه و مهمان نوازی جناب آقای مهندس میرابراهیمی مدیر عامل محترم سازمان مدیریت  پسماند قم و پرسنل ایشان ، بیان نمودند که اجرای اولین فاز شیوه نامه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شهر ورامین الزامی بوده و با توجه به طی شدن سیکل اداری و اخذ مجوز لازم از شورای  محترم اسلامی شهر ورامین  به شماره 8246/109 مورخ 1395/05/23 و با استفاده از  تجربیات  و اطلاعات کسب شده در این زمینه ،  امیدواریم  با همکاری شهروندان  محترم و حمایت و پشتیبانی مسئولین و ارگان های ذیربط بتوانیم هرچه سریعتر کلیه مفاد و مقررات مربوطه را به صورت جامع و کامل در این حوزه به اجرا درآورده و از تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه شهر جلوگیری و گامی موثر در بهداشت شهری و زیبایی بصری ایجاد نمائیم.