اطلاعیه عمومی مورخ 1396/04/31

فسخ قرارداد شرکت بوستان سبز کویر

با توجه به فسخ قرارداد شرکت بوستان سبز کویر به اطلاع کلیه  شهروندان ، افراد حقیقی و حقوقی می رساند جهت همکاری در طرح تفکیک کاغذ باطله و تحویل آن با شماره 36296988 تماس حاصل نمایند و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال شرکت مذکور ندارد.