برگزاری دوره عمومی مدیریت پسماند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین،  به جهت ارتقاء سطح علمی و لزوم آموزش  مدیران و کارمندان در جهت پیشبرد  اهداف  و رسالت سازمانی،  اولین دوره عمومی و کارگاه آموزشی مدیریت پسماند در محل سالن  آمفی تئاتر شهرداری ورامین و در تاریخ های 28و 29 آذرماه سال جاری، با شرکت همکاران شهرداری های ورامین ، قرچک ، پاکدشت ، پیشوا ، و شریف آباد و... با ارائه مباحث  آموزشی جدید و مورد نیاز در این حوزه از جمله : اصول بهداشتی HSE و... برگزار گردید.