((آگهی مناقصه عمومی))

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزات هیئت مدیره و شورای سازمان ،  پروژه عملیات انتقال برق حدفاصل مسیر اتوبان حرم به حرم تا سایت مرکز دفن  زباله های  منطقه چرمشهر را از طریق مناقصه عمومی طبق فهرست بهاء سرمایه ای سال 1397 شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران با استفاده از پیمانکاران وشرکت های واجد شرایط اجرا نماید.

داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری پس از انتشارآخرین آگهی (1397/12/05)  در روزنامه کثیر الانتشار و در ساعات اداری به محل سازمان به آدرس : ورامین،بلوار 35 متری رسالت ، کوچه تالار سرمه ، پلاک 2، طبقه دوم ، واحد 211 و یا به سایت اینترنتی این سازمان www.pasmandvaramin.ir مراجعه و اسناد مناقصه عمومی  را دریافت و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط اوراق مناقصه عمومی به دبیر خانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 (تلفن :02136296988)

                                                                                   

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین