طرح جمع آوری سگ های ولگرد از مناطق مسکونی شهر ورامین

سازمان مدیریت پسماند بر جلوگیری از شیوع امراض قابل انتقال فی مابین انسان و حیوانات بلاصاحب شهری تاکید داشته و مسئولیت مستقیم کنترل و مبارزه با سگهای بدون صاحب را در شهر با هدف ارتقای بهداشت عمومی و جلوگیری از سرایت امراض مذکور برعهده دارد. به گزارش روابط عمومی سازمان با توجه به ضرورت این مهم ودر راستای دستورالعمل ابلاغی به وسیله پیماکار مجرب این حوزه، نسبت به زنده گیری اقدام نموده است.

بر اساس گزارشات ناظرین سازمان در سه ماهه تابستان سال جاری 200 قلاده سگ از سطح شهر ورامین جمع آوری گردیده است.

در پایان شایان ذکر است شهروندان به جهت ارسال گزارشات مردمی مبنی بر رویت سگ های بلاصاحب را میتوانند از طریق تماس با سامانه 137 به اطلاع این سازمان بر سانند .