آهک پاشی در عملیات تخلیه و دفن  کلیه پسماندهای سایت مرکز دفن زباله چرمشهر

  اکبر کهزادی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین از اجرای عملیات بهداشتی مرکز دفن متعلق به سازمان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع دفن بهداشتی پسماند ها و هم چنین جلوگیری از انتقال ویروس کرونا ، این سازمان در راستای اجرای صحیح پروتکل  های بهداشتی ابلاغ شده در مقطع زمانی فعلی و حفظ  هر چه بهتر بهداشت عمومی و شهری شهرستان ورامین ، عملیات تخلیه و دفع کلیه پسماند های  موجود در مرکز دفن زباله چرمشهر اعم از : پسماندهای پزشکی ، عادی و خانگی ، بیمارستانی و صنعتی را به همراه  فرآیند آهک پاشی  به انجام می رساند .