((اطلاعیه))

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت کلیه مراکز (گاراژها) و هم چنین عوامل جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر از قبیل : چرخ دستی  ، موتور سه چرخ  و وانت بار اقدام نماید . 

باتوجه به دستور دادستان محترم ورامین مقررگردیده است این سازمان پس از  ماه مبارک رمضان با همکاری اداره اماکن کلیه مراکز جمع آوری پسماند خشک در محدوده شهری  را پلمپ نماید.

شایان ذکر است در بازه زمانی کنونی نیز مجوزی برای فعالیت هیچ مرکزی (گاراژ)  صادرنشده  و با متخلفین برخورد قانونی خواهد گردید

 

روابط عمومی  سازمان مدیریت پسماند

شهرداری ورامین