ادامه طرح جمع آوری سگ های ولگرد

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین ،  در طی ماه های  مرداد و شهریور سال جاری  تعداد 205 قلاده سگ با اولویت  جمع آوری محدوده شهری ؛  بصورت روزانه زنده گیری گردیده است .

  شهروندان در صورت مشاهده ، می توانند با شماره تلفن سازمان : 36296988 جهت جمع آوری تماس حاصل نمایند.