آگهی فراخـوان تفکیک پسماندهای خشک در سایت مرکز دفن زباله منطقه چرمشهر

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد با هدف ارتقاء کیفیت امور خدمات شهری و اجرایی مفاد قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی ذیربط در ارتباط  با امور پردازش و تفکیک پسماندهای خشک در سایت مرکز دفن زباله منطقه چرمشهر متعلق به این سازمان  و همچنین ایجاد یک خط پردازش با ظرفیت  پسماند ورودی روزانه حدود 450 تن   ، نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران توانمند اقدام نماید.

  لذا از کلیه افراد مرتبط و با تجربه و علاقمند به همکاری درخواست و دعوت می گردد ، طرح پیشنهادی خود را به همراه کلیه اسناد و مدارک مثبته فعالیتها و سوابق اجرایی حداکثر تا تاریخ 1399/09/20به نشانی:  ورامین –  ابتدای خیابان شهید مزدارانی جنب شهربازی 15 خرداد – پلاک 1- طبقه همکف  – سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین تحویل نمایند. ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  36296988-021 تماس حاصل نمایند.