بازدید مدیرعامل سازمان باتفاق کارشناسان مربوطه از مرکز دفن زباله چرمشهر

 

به گزارش روابط عمومی سازمان پسماند ، در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ محیط زیست و ارائه خدمات  شهری بهینه ، در روز  پنج شنبه مورخ 20/09/1399 مدیرعامل سازمان به اتفاق کارشناسان محترم اداره محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان  شهرستان و تنی چند از کارشناسان سازمان به صورت کارگروهی از مرکز دفن زباله چرمشهر بازدید به عمل آوردند.

بر اساس این گزارش  ضمن اعلام رضایت کارشناسان از عملکرد سازمان در خصوص رعایت پروتکل های محیط زیستی در فرآیند دفن بهداشتی پسماندهای شهری ارجاع شده به مرکز دفن زباله چرمشهر ، نسبت به تصمیم گیری و اجرای بازیافت و تفکیک در مقصد پسماندها به تبادل نظر پرداختند.

قابل ذکر است روزانه از شهرستانهای قرچک ، ورامین ، جواد آباد ، پیشوا و بخشداری و دهیاری های مربوطه حجمی به میزان حدود 500 تن پسماند به منطقه مذکور منتقل می شود که با رعایت استانداردهای لازم نسبت به دفن آن اقدام می گردد.