تسطیح و جاده سازی مسیر دسترسی به سایت مرکز دفن زباله چرمشهر

 به گزارش روابط عمومی  سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در دی ماه سال جاری به جهت سهولت رفت  و آمد ماشین های حمل زباله به مرکز دفن زباله چرمشهر عملیات عمرانی زیرسازی ، تسطیح و جاده سازی مسیر دسترسی به سایت مذکور صورت پذیرفت.