گزارش طرح جمع آوری سگ های خیابانی از سطح شهر ورامین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در 5 ماهه اخیر( 3ماهه پایانی سال 1399 و 2 ماه ابتدایی سال جاری) 224 قلاده سگ ازسطح شهر ورامین جمع آوری شده است.

در این راستا با همراهی ناظرین سازمان ، پیمانکار مربوطه نسبت به زنده گیری سگ های بلاصاحب در سطح شهر اقدام نموده و تمامی سگ ها به مرکز نگهدار ی در محدوده چرمشهر که به طور تقریبی 30 کیلومتر از شهر ورامین فاصله و عاری از هر گونه بافت مسکونی می باشد (اهمیت جلوگیری از سرایت بیماری های قابل انتقال بین حیوانات و انسان) و هم چنین در مجاورت سایت مرکز دفن این سازمان است ، رهاسازی می گردند .

شایان ذکر است با توجه به مجاورت محل موصوف با مرکز دفن و سهولت تامین غذای مورد نیاز سگ ها ، این سازمان با همکاری انجمن حمایت از حیوانات با استقرار تانکر آب و تعبیه مکان مناسب، جهت آبرسانی به این حیوانات بصورت مستمر اقدام می نماید.