اهدا كمك هاي غيرنقدي سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين به سيل زدگان فيروزكوه

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین،فتح اله... فرجی مدیر این سازمان ، با اشاره به وارد آمدن خسارات سنگین به ساکنان شهرستان فیروزکوه براثر وقوع سیل گفت: همدلی با مردم آسیب دیده یک تکلیف الهی و انسانی است و حمایت و مساعدت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین می تواند نقش کوچک و موثری در رفع نیاز های اولیه به آسیب دیدگان داشته باشد؛ از این رو سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین  در راستای انجام رسالت انسانی و اجتماعی خود با اهدای کمک های غیر نقدی به یاری مردم سیل زده رفت.