(( آگهی فراخوان عمومی ))

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره و در اجرای شیوه نامه اجرایی پسماندهای ساختمانی و عمرانی سطح شهر ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره 38107 مورخه 1391/12/19 ، از کلیه شرکتها و پیمانکاران و دفاتر عمرانی فعال در سطح شهر و دارای جواز کسب  قانونی که درخواست فعالیت در زمینه حفاری ، گودبرداری ، بارگیری ، حمل و تخلیه نخاله های عمرانی و ساختمانی در مراکز دفن پسماندهای مزبور ، ارجاع شده توسط سازمان را دارند جهت همکاری و اجرای صحیح شیوه نامه مذکور دعوت به عمل آورد .

داوطلبان می توانند ظرف مدت 12 روز کاری پس از انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار(1397/12/04) و در ساعات اداری به محل سازمان به آدرس : ورامین،بلوار 35 متری رسالت ، کوچه تالار سرمه ، پلاک 2، طبقه دوم ، واحد 211 و یا به سایت اینترنتی این سازمان www.pasmandvaramin.ir مراجعه و اسناد فراخوان عمومی  را دریافت و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط اوراق فراخوان به دبیر خانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 (تلفن :02136296988)

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین