"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

 

 (( آگهی فراخوان عمومی ))

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره و در اجرای شیوه نامه اجرایی پسماندهای ساختمانی و عمرانی سطح شهر ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره 38107 مورخه 1391/12/19 ، از کلیه شرکتها و پیمانکاران و دفاتر عمرانی فعال در سطح شهر و دارای جواز کسب  قانونی که درخواست فعالیت در زمینه حفاری ، گودبرداری ، بارگیری ، حمل و تخلیه نخاله های عمرانی و ساختمانی در مراکز دفن پسماندهای مزبور ، ارجاع شده توسط سازمان را دارند جهت همکاری و اجرای صحیح شیوه نامه مذکور دعوت به عمل آورد .

داوطلبان می توانند ظرف مدت 12 روز کاری پس از انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار(1397/12/04) و در ساعات اداری به محل سازمان به آدرس : ورامین،بلوار 35 متری رسالت ، کوچه تالار سرمه ، پلاک 2، طبقه دوم ، واحد 211 و یا به سایت اینترنتی این سازمان www.pasmandvaramin.ir مراجعه و اسناد فراخوان عمومی  را دریافت و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط اوراق فراخوان به دبیر خانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 (تلفن :02136296988)

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

جهش تولید با مشارکت مردم

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی