"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

قانون مدیریت پسماند

No images found.

 

مشخصات فردی:

نام : مجید

نام خانوادگی: مرادی

کارمند رسمی شهرداری ورامین

 

اهم سوابق شغلی:

معاونت شهرسازی و معماری

مسئول شهرسازی

مسئول امور مهندسین

مسئول دفتر فنی

مشاور شهردار و دبیر کمیسیون عمران شورا

معاونت فنی و عمران سازمان مدیریت پسماند

عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد رشته مهندسی  معماری

کارشناسی ناپیوسته رشته بازیافت


 

تابلو های فرهنگی