"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

آمار ایستگاه های تفکیک از مبدا

No images found.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین درنظر دارد به استناد مجوز شماره 397 مورخ 31-04-93 شورای سازمان و شماره 645 مورخ 20-06-93 و با توجه به بند یک صورت جلسه هیئت مدیره به شماره 809 مورخ 27-07-93 مبنی بر ادغام دو پروژه جمع آوری پسماند خشک سطح شهر و مرکز دفن چرمشهر در قالب یک پروژه از طرق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار می کند.

آگهی مزایده عمومی آبان سال 1393

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین درنظر دارد به استناد مجوز شماره 397 مورخ 31-04-93 شورای سازمان و شماره 645 مورخ 20-06-93 و با توجه به بند یک صورت جلسه هیئت مدیره به شماره 809 مورخ 27-07-93 مبنی بر ادغام دو پروژه جمع آوری پسماند خشک سطح شهر و مرکز دفن چرمشهر در قالب یک پروژه از طرق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار می کند.


 


 

 

سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی