"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

پیام های تبریک

سازمان مدیریت پسماند  شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد به  مجوز هئیت مدیره به شماره 26 مورخ 94/01/24 کلیه کاغذ های باطله جمع آوری شده سطح شهر توسط سازمان را از طریق مزایده عمومی  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

 

مزایده فروش کاغذهای باطله

سازمان مدیریت پسماند  شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد به  مجوز هئیت مدیره به شماره 26 مورخ 94/01/24 کلیه کاغذ های باطله جمع آوری شده سطح شهر توسط سازمان را از طریق مزایده عمومی  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

لذا داوطلبان می توانند ظرف 15 پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روز نامه در ساعات اداری به سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین  ، به آدرس ورامین ، بلوار رسالت ، کوچه سرمه ، جنب تالار پذیرایی تیبا  طبقه دوم ، مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را دبیر خانه سازمان تسلیم نمایند و رسید دریافت نمایند .

تلفن تماس ( 02136296988 )


 


 

سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی