"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

آمار ایستگاه های تفکیک از مبدا

No images found.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز هئت مدیره بشماره 408 مورخ 94/04/10 هیات مدیره و مجوز شماره 410 مورخ 94/04/11 شورای سازماندهی م جمع اوری پسماند های خشک محدوده شهر ورامین را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و سازماندهی و جمع آوری پسماند های خشک مرکزی دفن زباله  چرمشهر را به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط  ، از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید .

 

آگهی  مزایده عمومی (نوبت اول )

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز هئت مدیره بشماره 408 مورخ 94/04/10 هیات مدیره و مجوز شماره 410 مورخ 94/04/11 شورای سازماندهی م جمع اوری پسماند های خشک محدوده شهر ورامین را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و سازماندهی و جمع آوری پسماند های خشک مرکزی دفن زباله  چرمشهر را به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط  ، از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید .


 


 

سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی